10 lecie działalności Bog-Turu

10 lecie działalności hucznie obchodzili członkowie Sekcji Bog-Turu przy OSiR w Bogatyni. W imieniu Bogatyńskich Amazonek życzenia złożyła Dorota Bojakowska Prezes Stowarzyszenia dziękując za dotychczasową współpracę.