Zarząd

 • Dorota Bojakowska – Prezes Zarządu
 • Krystyna Rogojsza – Wiceprezes Zarządu
 • Ewa Mochnal – Wiceprezes Zarządu
 • Barbara Lewandowska – Członek Zarządu
 • Grażyna Szantyka – Członek Zarządu
 • Elżbieta Kalwasińska – Członek Zarządu
 • Marta Wolanin – Członek Zarządu
 • Katarzyna Kociubińska – Członek Zarządu
 • Beata Geres – Sekretarz

Komisja Rewizyjna

 • Anna Kuchto – Przewodnicząca
 • Teresa Michalska – Członek
 • Janina Balcerek – Członek