W profilaktycznym okrzyku Amazonek na Trójstyku

Wraz ze znoszeniem obostrzeń „covidowych” bogatyńskie Amazonki przystępują do realizacji projektu pn. „W profilaktycznym okrzyku Amazonek na Trójstyku”, w ramach wsparcia finansowego z Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022.

Projekt jest próbą wzmocnienia i pogłębienia współpracy transgranicznej między partnerami po obu stronach Nysy Łużyckiej. Poprzez sportową integrację i aktywizację dążymy do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych z rejonu Trójstyku, dodatkowo chcielibyśmy zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat istniejących sposobów walki z chorobami nowotworowymi – mówi Dorota Bojakowska, prezes stowarzyszenia.

Stowarzyszenie ma już za sobą klika spotkań online z partnerem niemieckim – Gaiatreeschool e.V. z Zittau, a obecnie planowo realizuje dalsze założenia wg przyjętego harmonogramu.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie 11 września br. Międzynarodowej Spartakiady Amazonek z następującymi konkurencjami: zawody łucznicze, spływ kajakowy po granicznej rzece Nysa Łużycka, rajd rowerowy wokół jeziora Berzdorfer See, spacer nordic walking oraz zajęcia jogi. Dodatkowo podczas Spartakiady odbędą się wokalne występy stowarzyszeń biorących udział w wydarzeniu sportowym. Wszystkie planowane do realizacji aktywności fizyczne dostosowane będą do stopnia niepełnosprawności uczestników projektu tak, aby każdy znalazł dla siebie miejsce, bez względu na wiek, stan zdrowia oraz różnego rodzaju ograniczenia. Główne wydarzenie poprzedzone zostanie zajęciami treningowymi, przygotowującymi do planowanych konkurencji.

Bogatyńskie Amazonki składają ogromne podziękowania pracownikom Wydziału Współpracy z Zagranicą i Promocji za pomoc przy pracach związanych z przygotowaniem wniosku projektowego. Zaznaczyć należy, że dofinansowanie projektu odbywa się w formie refundacji, co oznacza, że najpierw Stowarzyszenie finansuje zadanie ze środków własnych, a następnie po przedstawieniu stosownych dokumentów otrzymuje refundację poniesionych kosztów z Euroregionu.

„W profilaktycznym okrzyku Amazonek na Trójstyku” to już kolejny projekt, będący przykładem wzorowej współpracy samorządu oraz stowarzyszeń, działających na naszym terenie. To również dowód na to, że Miasto i Gmina Bogatynia rozpędza się w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację ciekawych, a zarazem bardzo potrzebnych nam wszystkim inicjatyw.

Żródło artykułu: https://bogatynia.pl/