Bogatyńskie Amazonki bez tabu o zdrowiu

Od czerwca br. trwa realizacja 30 zwycięskich projektów w ramach wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”. Program wolontariatu PGE ma formułę konkursu, w którym zespoły złożone z co najmniej trzech pracowników Grupy Kapitałowej PGE zgłaszały swoje inicjatywy prospołeczne. Do pierwszej edycji zgłoszono aż 60 projektów, z których Kapituła nagrodziła 30. Przy ocenie pod uwagę brane były m.in.: wkład pracy własnej, planowane działania i cel projektu. Zwycięskie zespoły otrzymały po 5.000 zł dofinansowania na realizację swoich inicjatyw. Jednym ze zwycięskich projektów był pomysł zespołu wolontariackiego pod przewodnictwem p. Doroty Bojakowskiej (KWB Turów), która jest prezesem Bogatyńskiego Stowarzyszenia „Amazonki”.

W ramach corocznych obchodów października jako miesiąca profilaktyki raka bogatyńskie „AMAZONKI”, a przede wszystkim wolontariusze z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Turów w ramach programu wolontariatu pracowniczego PGE „POMAGAMY” zorganizowały akcję profilaktyczną pod nazwą „Twoje zdrowie w Twoich rękach” skierowaną do młodzieży i dorosłych. Patronat nad akcją objął Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Grzmielewicz.

W dniu 17 października 2014 r. od godz. 9.00 do 13.00 w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w ramach projektu wolontariackiego odbyła się konferencja poświęcona profilaktyce zdrowia dzieci i młodzieży. W ramach projektu odbyły się dwa wykłady prowadzone przez:

  • dr Marzenę Gmiterek – Uniwersytet Wrocławski Instytut Psychologii – temat wykładu „Porozmawiajmy bez tabu o Twoim zdrowiu” oraz
  • dr n. med. Radosława Tarkowskiego – specjalistę chirurgii ogólnej i onkologicznej z Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu na temat profilaktyki raka.

Podczas przerw między wykładami młodzież mogła m.in. nauczyć się badania piersi z wykorzystaniem specjalnego fantoma. Zorganizowana została wystawa prezentująca Bogatyńskie Amazonki, ich kalendarz i historie życiowe, a także można było spróbować zdrowych przekąsek i potraw jak również otrzymać instruktaż jak je wykonać. Podczas konferencji na sali widowiskowej obecnych było ok. 400 osób. Odbyło się też losowanie nagród w postaci 40 karnetów na fitness o wartości 50 zł każdy. Cały czas przed budynkiem Bogatyńskiego Ośrodka Kultury były prowadzone badania mammograficzne dla kobiet. W sumie przez trzy dni z badań skorzystało ponad 200 bogatynianek, dla których profilaktyka i zdrowie jest najważniejsze. Również dostęp do badań możliwy był dla kobiet zatrudnionych w Oddziale Kopalni i Elektrowni Turów. Dodatkowo w godzinach popołudniowych zarówno lekarz onkolog jak i psycholog poprowadzili wykłady na temat profilaktyki zdrowia  dla dorosłej części mieszkańców Miasta i Gminy Bogatynia.

Wolontariusze PGE w całym kraju wspierają m.in. szkoły, przedszkola, domy dziecka, fundacje na rzecz osób niepełnosprawnych oraz schroniska dla zwierząt. Organizują zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, remontują sale terapeutyczne i sale szkolne, zajmują się rehabilitacją osób niepełnosprawnych, przygotowują place zabaw, czy organizują wydarzenia sportowe. Z ich pomocy skorzysta docelowo kilka tysięcy osób w całej Polsce. Wolontariat PGE to wspólny program PGE Polskiej Grupy Energetycznej i Fundacji PGE – Energia z Serca.