XVII Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet po Chorobie Nowotworowej Piersi na Jasną Górę

Po raz pierwszy z grupą Bogatyńskich Amazonek pielgrzymowały Amazonki ze Zgorzelca i Pieńska. Nie zabrakło nowych Amazonek, które w takim wydarzeniu wzięły udział pierwszy raz.  Nasza grupa w przeddzień pielgrzymki wzięła udział w Koncercie w Filharmonii im. Bronisława Hubermana w Częstochowie, podczas którego częstochowskie Amazonki zadbały abyśmy się dobrze bawiły. Koncert uświetnił występ Eleni z zespołem.

Natomiast  4 października 2014r. częstochowskie niebo promieniało słońcem. Tego dnia 9 tys. kobiet doświadczonych chorobą nowotworową piersi z Polski, Czech, Słowacji i Niemiec, przybyły do domu Ukochanej Matki, by prosić o zdrowie, nadzieję i podziękować za kolejny rok życia.

Białe róże uniesione ku niebu i wypływający z każdego amazońskiego serca hymn, rozpoczął Mszę św. koncelebrowaną przez ks. biskupa Antoniego Długosza. W swojej homilii ks. biskup zwrócił się do nas kobiet zmagających się z doświadczeniem choroby o miłość do życia. Jednak nie tego, które jest obecnie lansowane i w którym kobieta traci swoją godność. Przytoczył również tekst piosenki E.Geppert  ” Kocham cię życie”, jakże bliski naszemu sercu.

Krysia Wechmann – Prezes Federacji Amazonek odczytała Akt Zawierzenia Matce Boskiej. W naszej modlitwie nie zapomniałyśmy o koleżankach, które nie mogły być z nami i o Tych , które już odeszły. Amazonka jest jak kwiat, który unosi się ku słońcu, dlatego w przyszłym roku, każda z nas będzie trzymała w dłoniach słonecznik. Prośbę tą poparł ks. bp. Długosz , który sam ma doświadczenie z chorobą nowotworową. Przeszło godzinę wspólnej Eucharystii zakończyły podziękowania i modlitwa Anioł Pański. Z sercami wypełnionymi nadzieją opuściliśmy Jasnogórskie błonia. Do zobaczenia za rok!