Składnik brokułów niszczy raka piersi „u źródła”

Składnik brokułów może znaleźć zastosowanie w prewencji i leczeniu raka piersi, gdyż hamuje procesy odnawiania się komórek macierzystych tego nowotworu.
Nowotworowe komórki macierzyste stanowią niewielką populację komórek, która odpowiada za rozrost nowotworu oraz jego odnawianie się. Można zatem powiedzieć, że pełnią rolę analogiczną do komórek macierzystych różnych tkanek. Z badań wynika, że są one wyjątkowo oporne na różne dostępne terapie i mogą być przyczyną nawrotów raka oraz przerzutów.

Naukowcy uważają, że znalezienie sposobu na ich eliminację pozwoliłoby trzymać w ryzach chorobę nowotworową. Badacze z University of Michigan Comprehensive Cancer Center testowali wpływ obecnego w brokułach sulforafan na komórki macierzyste raka piersi. Związek ten jest znany ze swego przeciwnowotworowego działania, ale dotychczas nikt nie badał jego wpływu na nowotworowe komórki macierzyste.

Brokułowe blokery nowotworowe

Doświadczenia prowadzono na komórkach ludzkiego raka sutka oraz na myszach, którym przeszczepiono ten nowotwór.

Okazało się, że u myszy codziennie wstrzykiwanie sulforafanu wyeliminowało komórki macierzyste raka sutka, tak że przeszczepianie komórek pobranych z guza kolejnym myszom nie prowadziło już do rozwoju nowotworu. Związek spowodował też znaczny spadek liczebności komórek macierzystych w hodowlach laboratoryjnych.

Analizy biochemiczne ujawniły, że działanie sulforafanu polega na hamowaniu procesów samoodnowy komórek macierzystych raka piersi, co prowadzi do spadku ich liczebności, a ostatecznie do ich eliminacji.

Więcej niż brokuły

Zdaniem autorów pracy, odkrycie to rodzi nadzieję na to, że ten aktywny składnik brokułów będzie można wykorzystać w prewencji raka piersi, a nawet w terapii – po to by zwiększyć jej skuteczność.

„Opracowanie metod, które efektywnie hamują komórki macierzyste raka jest warunkiem poprawy wyników leczenia” – tłumaczy współautor pracy Max S. Wicha.

Stężenia sulforafanu zastosowane w doświadczeniach były wyższe niż te, które można osiągnąć jedząc brokuły i choć ekstrakt z tych warzyw jest dostępny w postaci suplementów diety, zawarte w nich stężenia sulforafanu mogą się znacznie różnić. Naukowcy podkreślają poza tym, że związek nie był testowany na pacjentach i dlatego nie zachęcają na razie do kupowania i spożywania preparatów z nim.

O wynikach badań informuje pismo „Clinical Cancer Research”.


Źródło: https://kobieta.interia.pl/